onsdag 3 juni 2015

#81: Loppens utvärderingar

Igår fyllde jag i utvärderingar för både Nacka Halvmarathon och för Stockholm Marathon. Det var intressant hur de skilde sig åt. Skillnaderna handlar till stora delar om ekonomiska förutsättningar, och det är lätt att se vad som blir viktigt och mindre viktigt när ett lopp växer och blir större.

Den första och uppenbara skillnaden är hur undersökningen görs. Nacka Halvmarathon har själva gjort sitt frågeformulär i Google Forms, medan Stockholm Marathon har anlitat ett analysföretag.

Frågorna som ställs av Nacka Halvmarathon handlar till största del om löparens upplevelse av arrangemangets olika delar, samt om vad som är en lämplig tid på året för framtida lopp. Målet är att locka fler deltagare.

Frågorna som ställs om Stockholm Marathon handlar till stor del om vilka varumärken och samarbetspartners man lagt märke till i samband med loppet. Kanske har Stockholm Marathon gett upp kampen om att samla fler deltagare för att istället samla fler sponsorer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar